• Statue of Liberty

เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ หรือ โบลเดอร์แดม (Boulder Dam)

เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และกลายมาเป็นอันดับสองหลังจากเขื่อนแกรนคูลีสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 ตั้ง อยู่บนเขตแดนของมลรัฐเนวาดา และมลรัฐแอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำโคโลราโด เพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูหนาว เพื่อการชลประทาน สงวนพันธ์ปลา และเพื่อผลิตพลังไฟฟ้า เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จ น้าที่กั้นไว้ในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เหนือเขื่อนกลายเป็นทะเลสาบยาวถึง 115 ไมล์ ทะเลสาบนี้มีชื่อว่า ทะเลสาบมี๊ด (Lake Mead) โดยที่ทะเลสาบแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพความงามของเขื่อนและถ่ายรูปสวยๆได้