• Statue of Liberty

วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์

วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์ (Walt Disney World) ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริด้าในประเทศสหรัฐอเมริกาวอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์ ที่ ออร์ลันโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ถึง 30,000 เอเคอร์ ใช้งบประมาณพัฒนาถึง 400 ล้านดอลลาร์ ได้ต้อนรับคนรักสนุกครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1971 เวลาเปิดปิดสวนสนุก ชึ้นกับฤดูกาล เมื่อเข้าไปข้างในจะพบ ปราสาทเทพนิยายที่ตั้ง เด่นเป็นสัญลักษณ์ ดินแดนต่างๆแต่สวนสนุกที่ที่มีคนไปมากที่สุดในโลก คือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ด้วยสถิตินักท่องเที่ยวมากถึง 17.80ล้าน คนต่อปี มีพื้นที่เพียง 114.2 เอเคอร์เท่านั้น

วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์ วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์ วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์

วอลต์ดิสนีย์เวิลด์รีสอร์ต ประกอบด้วยสวนสนุก 4 แห่ง ได้แก่

แมจิกคิงดอม เป็นสวนสนุกที่สร้างขึ้นเป็นส่วนแรกของวอลต์ดิสนีย์เวิลด์รีสอร์ท เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ในปี พ.ศ. 2551 มีผู้มาเที่ยวชมกว่า 17 ล้านคน ทำให้ที่นี่เป็นสวนสนุกที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของที่นี่คือปราสาทซินเดอเรลลา

แมจิกคิงดอม

เอปคอต เป็นสวนสนุกในส่วนที่แสดงถึงวัฒนธรรมนานาชาติ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น EPCOT CENTER

เอปคอต

ดิสนีย์ฮอลลีวูดสตูดิโอ เป็นสวนสนุกที่เปิดบริการเป็นอันดับสาม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ในส่วนนี้แสดงถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การออกแบบ แรงบรรดาลใจ ในการสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูด ในช่วงทศวรษที่ 1930s ถึง 1940s ชื่อเดิมคือ Disney-MGM Studios

ดิสนีย์ฮอลลีวูดสตูดิโอ

ดิสนีย์แอนิมอลคิงคอม สวนสนุกในอันดับที่สี่ เปิดบริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 เป็นสวนสนุกแรกของดิสนีย์ที่มีลักษณะเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์

ดิสนีย์แอนิมอลคิงคอม