• Statue of Liberty

มักกะโรนีอบชีส

มักกะโรนีอบชีส (macaroni and cheese) เป็นอาหารที่ประกอบด้วยมักกะโรนีกับเนยแข็งซึ่งส่วนมากนิยมใช้เชดดาร์ชีส บางครั้งอาจมีส่วนประกอบอื่นด้วย เช่น เกล็ดขนมปัง เนื้อสัตว์ ผัก มักกะโรนีอบชีสเป็นอาหารที่นิยมรับประทานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศที่มีประชากรที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เป็นส่วนใหญ่ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
แหล่งกำเนิด : สหราชอาณาจักร
ภูมิภาค : สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อุณหภูมิในการจัดให้บริโภค : ร้อน
ส่วนผสมหลัก : มักกะโรนี, ซอสเชดดาร์ชีส (หรือซอสเบชาเมล ผสมกับเชดดาร์ชีสหรือพาเมซานชีส) นม เนย แป้ง

มักกะโรนีอบชีส