• Statue of Liberty

ฟอร์ตลอเดอร์เดล

ฟอร์ตลอเดอร์เดล เป็นเมืองในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนชายฝั่งแอตแลนติก 37 กิโลเมตรไปทางเหนือของไมอามี ตามสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้มีหระชากร 165,521 คน และเป็นเมืองใหญ่ในตอนใต้ของฟลอริดา ซึ่งเป็นที่อาศัยของประชากรถึง 5,564,635 คน ตามสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2010 ฟอร์ตลอเดอร์เดลเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม

ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ที่ 77 องศา และ มีพระอาทิตย์ส่องแสง 3,000 ชั่วโมงต่อปี ฟอร์ตลอเดอร์เดลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในมณฑลโบรวาร์ด ซึ่งเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง 12 ล้านรายในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 2.8 ล้านคน ในปี 2012 สามารถเรียกเก็บภาษีได้ 43.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐสำหรับการเก็บภาษีที่พัก 5% โรงแรมมียอดผู้เข้าพัก 72.7 เปอร์เซ็นต์ และเฉลี่ยอัตรารายวันที่ 114.48 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเขตมีโรงแรม 561 แห่ง

และมีโรงแรมเกือบ 35,000 ห้อง มีเรือ 46 ลำแล่นจาก อ่าว เอเวอร์แกลด ในปี 2012 ฟอร์ตลอเดอร์เดลมีภัตตาคาร ร้านอาหาร มากกว่า 4,000 ร้าน, สนามกอฟ 63 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 12 แห่ง, พิพิธภัณฑ์ 16 แห่ง, ไนท์คลับ 132 แห่ง, 278 ที่พักแคมป์ค้างแรม, และ ที่จอดพักเรือ 100 แห่งสำหรับเรือยอช์ต 45,000 ลำ